Vi bruker haugevis med penger på annonser, nettsider, roll-ups, trykksaker og annet markedsmateriell.

Men én viktig ting vi ofte glemmer er at folk snakker om oss.

Hvem skal snakke om deg?
Hva ønsker du at de skal si?

Fortellingen som spres om deg har du lite kontroll over, men du kan guide i riktig retning.

Start med å lage en god «Om oss»-side:

  • Vit hvem du snakker til, pek på utfordringer de har og forklar hvordan ditt firma kan hjelpe dem.
  • Gi konkrete løfter om verdi – "Ved å bruke produkt ABC oppnår du XYZ".
  • Oversett funksjoner til fordeler – funksjoner er hva produktet gjør, fordeler er hva produktet gjør for meg.
  • Fokuser på mottakeren, kunden. Ikke snakk så mye om firmaet.

En annen ting som kan være nyttig å fokusere på er hvilken "jobb" det er kunden ønsker å utføre med ditt produkt.