Siden oppstarten i 2010 har jeg fått jobbe med spennende kunder som:

SKAGEN Fondene
ONS 
Halvorsen Group
Cegal
Fargerike
AutoStore
Pårørendesenteret
SSO
Qualisoft

NHH
Møbelgalleriet
Nortrain
WeST Group
Dick & Daisy
Avito
NOFO
Kronengruppen
Veterinærinstituttet 

Pågående prosjekter: 

Qualisoft AS

2015 - d.d 
Qualisoft hjelper virksomheter med å ta gode beslutninger. De leverer programvare og konsulenttjenester innen virksomhetsstyring og styringssystemer. Nylig lanserte vi nye nettsider, og jeg hjelper dem også med sosiale medier, innhold, e-postmarkedsføring og annet kommunikasjonsarbeid. 
Ta en titt på: www.qualisoft.no

NOFO - Norsk Oljevernforening for Operatørselskaper

2016 - d.d 
NOFO drifter oljevernberedskapen for alle operatørselskaper som har aktivitet på norsk sokkel. 1. juni 2016 lanserte de nye nettsider, og da hadde jeg bistått som sparringpartner, innholdsleverandør. Jeg jobber fremdeles med NOFO, nå som fast kommunikasjonsressurs med fokus på intern- og eksternkommunikasjon, samt analyse og videreutvikling av hjemmesiden. 

Kronengruppen

2017 - d.d
Kronengruppen er en familie av hoteller og serveringssteder i Sandnes og på Jæren. De har mye spennende i gjære. Mer om det senere ;) 

WeST Group

2011 – d.d
Leveranser: Tekst og brukeropplevelse for web, kommunikasjonsrådgivning, SEO mm. Da West Group fikk nye nettsider i 2012 var jeg ansvarlig for innholdet. Sammen med ansatte i West Group lagde vi tekster som fokuserte på leseren. Vi oversatte funksjoner til fordeler, og sørget for at teksten var lett og rask å lese. I tillegg har jeg bidratt med nyhetsartikler, webpublisering og tekst til annonser og annet markedsmateriell. I 2015 lanserte vi en responsiv og mobilvennlig versjon av nettsiden. 
www.westgroup.no

-------------------------------

Tidligere kunder: 

Møbelgalleriet Stavanger

2012 – d.d
Sammen med Petter Sømme har jeg bidratt med å lage mobilvennlige nettsider til Møbelgalleriet. Da vi lanserte den første versjonen i 2012 økte organisk (ubetalt) trafikk fra Google med 50% bare to måneder etter lansering. I 2015 re-lanserte vi nettsiden med flere nye funksjoner, foredling av designet og et enda sterkere fokus på blogg og kampanjer. 
www.moebelgalleriet.no 

SKAGEN Fondene

2013 – 2014
I nesten ett år var jeg stedfortredende global webredaktør i SKAGEN Fondene. Jeg jobbet primært med videreutvikling, testing, innhold og interaksjonsdesign, samt koordinering av dette arbeidet med SKAGENs webstab i 7 land. Jeg jobbet tett med IT- og kommunikasjonsavdelingen, og var blant annet med på å lage interaksjonsskisser for første fase av det som nå er SKAGENS pensjonskalkulator.

Genium

2015 - 2016
Genium er et investeringsselskap, og sammen med Zomme har jeg levert nettsider og innhold til:
Genium.no, Pederhalvorsen.no og Fimamec.no 

Stavanger Symfoniorkester (SSO)

2012 - d.d
Leveranser: Nettside, brukeropplevelse, nyhetsbrev og innholdsrådgivning. SSO har dyktige musikere, internasjonalt anerkjente dirigenter og en konsertsal i verdensklasse. Nå har de fått en nettside med rikere innhold og en bredere innføring i de enkelte konsertstykkene.
www.sso.no 

Pårørendesenteret

2016 - d.d
Siden oppstarten i 2002 har Pårørendesenteret bidratt med informasjon, veiledning, samtale og kurs for pårørende og den syke. Nå jobber de med å lage nye nasjonale nettsider. Nettsiden blir laget av Destino reklamebyrå, mens jeg bidrar med innholdsstrategi og innholdsutvikling. 
Ny nettside kommer ila høsten 2016

Veterinærinstituttet, Oslo

2015 - d.d
Sommeren 2016 lanserte Veterinærinstituttet nye nettsider. De brukte dyktige byråer i Oslo, mens jeg jobbet som sparringpartner og kvalitetssikrer for kommunikasjonsavdelingen. De nye nettsiden er blitt veldig fine!
www.vetinst.no 

ONS

2010 – 2016
I 2009 var jeg ansatt som webredaktør i en delt stilling mellom Greater Stavanger og ONS, og da jeg startet Godtinnhold i 2010 hyret ONS meg inn som deltids webredaktør. Der jobbet jeg med innhold, nyhetsproduksjon, søkemotoroptimalisering, utsendelse av nyhetsbrev og annet kommunikasjonsarbeid. I tillegg var jeg med å utvikle en interaktiv floorplan over alle utstillerne slik at besøkende kunne planlegge ONS-oppholdet sitt. Det var mulig å lage kart over utstillere du ville besøke, gi stjerner til de standene du likte best, hente kontaktinformasjon og lage notater på hver utstiller. Totalt har jeg vært med på fire ONS-arrangementer.

Fargerike

2016 
Tekstbidrag om parketter og gulv til årets gulvkatalog. 

Felleskjøpet Rogaland Agder

2016
Journalistiske tekster til bladet Vårt Felleskjøp om Kraftfôrfabrikken, kornmottak, hundehold og hestestall. 

Halvorsen Group

2011 – 2015
Da Halvorsen samlet syv selskaper til en gruppe i 2011 hadde de i første omgang behov for en landingsside for gruppen. Brukere som kom til nettsiden ble så geleidet til det datterselskapet de skulle til. Etter hvert ble alle selskaper dratt inn i samme publiseringsverktøy og samme design. Jeg var prosjektleder og innholdsleverandør for nettsiden. I tillegg bidro jeg også med å lage interne og eksterne brosjyrer, interne nyhetsbrev til 500 ansatte og annet kommunikasjonsmateriell. I 2014 jobbet jeg som kommunikasjonssjef for Halvorsen og laget kommunikasjonskonsepter, slagord, intranett og mer. Jeg jobber fremdeles for Halvorsen, og i 2015 lanserte vi nye nettsider for Halvorsen Group. De ble ganske annerledes enn det meste annet som finnes av nettsider for leverandørselskaper.
www.halvorsen.no

Norges Handelshøyskole NHH

2011 – 2012
I perioden 2007-2009 var jeg ansatt som webredaktør ved NHH. Og da de i 2011 skulle redesigne nettsiden ble jeg hyret inn til å jobbe med webstrategi, brukeropplevelse og interaksjonsdesign. Sammen med gamle kollegaer i NHHs kommunikasjonsavdeling laget vi nytt design, gjorde fremsiden mer brukertilpasset, vi la til rette for bedre landings- og kategorisider og laget en navigasjonsstruktur som følger brukeren.
Jeg tegnet også utkast til det som ble NHHs intranett, Innsiden.
www.nhh.no

Offshore Norway

2011 – 2015
Offshore Norway er et oppslagsverk for olje og gassindustrien i Norge. Da jeg begynte å jobbe med Offshore Norway sin nettside var det mange små kodefeil som ga uheldige konsekvenser. Da vi fikk ryddet opp i metadata og tagging av tekst, språk i kildekoden og laget et hierarki over innholdet økte trafikken til nettsiden med nesten 90%. Senere laget jeg konsepter, interaksjonsskisser og innhold for det som er dagens nettsider. En liten gjemt perle dette, for nettsiden er ofte inngangsporten for internasjonale selskaper som vil orientere seg om det norske energimarkedet.
www.offshorenorway.no

Er det noe jeg kan hjelp deg med? Ta kontakt