"Selvstendige konsulenter og rådgivere kan tilby større virksomheter "et utstrakt nettverk av innovatører, tekniske eksperter og erfarne fagfolk". Det slår Deloitte fast i en rapport.

Der hevder de at selvstendige konsulenter bør bli sett på som en kritisk del av selskapets talentbase. 

Men;

Hvorfor skal din virksomhet bruke frittstående og selvstendige rådgivere (i stedet for et byrå)?
 

1. Du sparer penger.

Masse penger.

Dersom du går til et reklame-, IT- eller interaktivt byrå blir du ofte møtt av en liten komité. Kreativ leder, prosjektleder, art director, tekstforfatter, interaktiv designer, utvikler.

Et møte på to timer blir fort 10 timer på fakturaen.

Selvstendige konsulenter har ikke har store kostnader til kontorlokaler, lønn og sosiale utgifter. Dermed er vi ofte 30 prosent rimeligere enn byråer. 

2. Du forholder deg til én person gjennom hele leveransen.

Tidligere i karrieren var jeg flere ganger med i innkjøpsprosesser av reklametjenester der byråene sendte seniorene på de første møtene, men der det var juniorer som gjorde den faktiske jobben.

Når du bruker selvstendige konsulenter vet du alltid hvem du har med å gjøre. Se også neste punkt:

3. Direkte kommunikasjon - du unngår "hviskeleken".

Når du hyrer en selvstendig næringsdrivende er du i direkte dialog med den utøvende fagpersonen. Slik unngår vi at oppgaver og budskap blir feiltolket (som de ofte gjør når ordre og beskjeder blir sendt fra person til person til person).

4. Spesialkompetanse til spesifikke prosjekter.

I bedrifter og organisasjoner oppstår det ofte prosjekter eller konkrete behov for ekstra mannskap og ekstra kunnskap.

Ved å bruke selvstendige konsulenter og rådgivere kan du få tilgang til akkurat den kompetansen du behøver, uten å måtte bruke tid og penger på kursing og opplæring av eget personell.

Frittstående rådgivere kan også brukes for å demme opp for fødselspermisjoner og sykdommer.

5. Fri tilgang til ideer, kunnskap og personer.

Ved å knytte til deg et knippe av forskjellige rådgivere, konsulenter og frilansere står du mye sterkere til å styre din virksomhets behov. 

6. Vi forsøker ikke å skrive om hele strategien din.

Mange ganger har du helt konkrete behov. Du trenger en brosjyre, en selgende tekst, en mal for nyhetsbrev eller UX-testing av en app. 

Du trenger ikke et helt team som vil endre på strategien din.

Du kan komme med en helt konkret bestilling. «Jeg vil lage nyhetsbrev til kundene mine» eller «Jeg trenger tekst til en roll-up». Vi hjelper deg (uten å prøve å endre deg).

7. Du blir involvert i alle eventuelle underleveranser.

Mange selvstendige konsulenter operer uten store påslag i priser fra fotografer, trykkerier, programvareleverandører ol.

Vi kan ha klare anbefalinger om hvem du bør bruke, men når du jobber med oss blir du mer involvert og får enda bedre kontroll på sluttleveransen. Og sluttsummen.

8. Vi har meninger, og står for dem.

Ansatte i store byråer må ofte forholde seg til interne prosedyrer, hierarki og sosiale forhold.

Juniorer være redde for å fornærme sjefene.

Enkelte ansatte kan være uenige om prosess og fremgangsmåte uten at de tør å si fra om det.

Når du engasjerer en selvgående konsulent får du ufiltrerte meninger og råd. 

9. Vi vet hvem andre du bør bruke.

Og hvilke du ikke bør bruke. Av og til har du virkelig behov for å bruke et større byrå. Det er mange gode å velge blant, og vi kan hjelpe deg å velge riktig for ditt prosjekt.

10. Ditt prosjekt er VIKTIG for oss!

Som selvstendige arbeidstakere har vi bare oss selv. Og våre kunder. Vi har ikke anledning til å sjonglere mer enn et par håndfull kunder per år.

Det gjør at ditt prosjekt er nesten vel så viktig for oss som for deg