Produkttekster er en lavthengende frukt som er enkel å høste goder av. Det tar kort tid å lage, men har lang levetid.  

Godt innhold er ett av de elementene som gir størst effekt for minst investering. Godt innhold er med andre ord sabla bra!

gode produkttekster.. :

Gir ny kunnskap og ny innsikt til leseren.
Gode produkttekster er lettleste, og enkle å forstå. Gjort riktig, beskriver de hvordan kundens hverdag blir enklere ved å bruke produktet. De maler et positivt fremtidsbilde.

Oppfattes som service, ikke salg.
Alle potensielle kunder har spørsmål eller usikkerheter de ønsker avklart før de kjøper. Ved å bruke litt tid til å analysere kundene først, kan du lage gode produkttekster som gjør dem tryggere og som motiverer til handling.

Kan gjenbrukes.
Gode produkttekster kommer til å få mange bein å gå på. De brukes på nettsider, produktark, i presentasjoner, på roll-ups, og de kan stykkes opp i et utall poster på sosiale medier.

Gjør det enklere å snakke om eget produkt
Uten gode produkttekster forteller alle ansatte sin egen fragmenterte historie om selskapet og produktene dere selger. Med gode beskrivelser blir det enklere å snakke om egne produkter - enten det er på nettsiden, på LinkedIn eller i middagsselskaper.  

Gjør det enkelt for kundene dine å huske deg.
En person som har lest produktarket ditt eller sett en presentasjon snakker gjerne med kollegaer. Hva vil du at de skal si?

Differensierer deg fra konkurrentene dine.
Hvorfor skal kunder velge DEG? Det er sikkert mange tilsvarende leverandører der ute. Men du må differensiere deg fra dem og ta en posisjon i markedet.

Dette er også viktig i teksten du bruker til å beskrive eget selskap. Vær unik.  

Gode produkttekster blir likt av både mennesker og søkemotorer.
Tekster som blir likt av mennesker har godt innhold, svarer på spørsmål, bruker et klart språk og er godt formattert. Slikt liker Google også.