Posisjoner deg selv for suksess!

Innhold og produktbeskrivelse er noen av de viktigste elementene i vellykkede B2B posisjoneringsstrategier. Godt innhold bidrar tross alt til å forme kundenes meninger, og er en katalysator for økt salg.

Dårlig innhold eller svake produktbeskrivelser kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko når det kommer til en B2B-posisjoneringsstrategi. Mens dårlig skrevet innhold kan være forvirrende og avvisende, gir godt innhold informasjon som hjelper potensielle kunder til å ta en godt begrunnet kjøpsbeslutning.

Produkttekster er en lavthengende frukt som er enkel å høste goder av. Det tar kort tid å lage, men har lang levetid. 
 

Gode produkttekster har mange fordeler:

 1. Gir ny kunnskap og ny innsikt til leseren.
  Gode produkttekster hjelper kundene å forstå produktet ditt bedre, og dermed ta bedre kjøpsbeslutninger. De er lettleste, og enkle å forstå, og gjort riktig, beskriver produttekster hvordan kundens hverdag blir bedre ved å bruke produktet.
   
 2. Oppfattes som service, ikke salg.
  Alle potensielle kunder har spørsmål eller usikkerheter de ønsker avklart før de kjøper. Ved å bruke litt tid til å analysere kundene først, kan du lage gode produkttekster som gjør dem tryggere og som motiverer til handling.
   
 3. Kan gjenbrukes i lang tid.
  Gode produkttekster brukes på nettsider, produktark, i presentasjoner, på roll-ups, og de kan stykkes opp i et utall poster på sosiale medier.
   
 4. Gjør det enklere å snakke om eget produkt
  Med gode beskrivelser blir det enklere å snakke om egne produkter - enten det er på nettsiden, på LinkedIn eller i middagsselskaper. Uten gode produkttekster forteller alle ansatte sin egen fragmenterte historie om selskapet og produktene dere selger.
   
 5. Gjør det enkelt for kundene dine å huske deg.
  En person som har lest produktarket ditt eller sett en presentasjon snakker gjerne med kollegaer. Med gode produktbeskrivelser tar du kontroll over historien som blir spredt. 
   
 6. Differensierer deg fra konkurrentene dine.
  Detaljerte og overbevisende produktbeskrivelser hjelper til med å skille et produkt fra konkurrentene og posisjonere det i markedet.
   
 7. Gode produkttekster blir likt av både mennesker og søkemotorer.
  Tekster som blir likt av mennesker har godt innhold, svarer på spørsmål, bruker et klart språk og er godt formattert. Slikt liker Google også.