Markedsføring har mye å lære av restauranter.

"En suksessfull restaurant handler ikke bare om maten, men også om interiøret, plassering av bord og stoler, servicen, drikkekartet, klientellet og andre elementer som utgjør en helhet og skaper opplevelser som huskes."

Det skriver Julie Zhuo, teamleder for brukerengasjement og opplevelser i Facebook, i boken "Make your mark".

På samme måte handler ikke markedsføring bare om markedsmateriell som nettsider, brosjyrer og roll-ups.

Markedsføring handler like mye om hvordan tilbudsdokumentene dine ser ut, om hvordan du skriver e-poster, hvordan du behandler lojale kunder, hvordan du holder presentasjoner og hvordan du overleverer produktene til kunden.

Det viktigste markedsføring kan lære av restauranter er kundepleie.

For service er markedsføring!